E–handel

Butik hela dygnet

Med en e-handelslösning finns dina produkter tillgängliga 24 timmar om dygnet, när det passar dina kunder att handla.

Online-butiken finns tillgänglig via sökmotorer som t ex Google. Det kan ge dig kontakter med helt nya målgrupper.

Kostnadseffektivt

En online-butik minskar behovet av tryckt information och produktkataloger. Det går mycket lätt och snabbt att uppdatera produktinformation via e-butiken.

Men, för att bli riktigt framgångsrik måste e-butiken marknadsföras, t ex genom tidningsannonsering och sökordsannonsering på Internet.

Lätt att hantera

Du administrerar din online-butik via en vanlig webbläsare. Det är enkelt att lägga upp nya produkter, bilder, priser och produktbeskrivningar.

Analysera besökarnas beteende

E-handel ger dig möjlighet att följa upp dina marknadsinsatser och olika produkters popularitet genom de statistik- och analysverktyg du kan koppla till webbsidan. Hur påverkar förändringar i online-butiken besökarnas beteende på webbplatsen? Vilken är kostnaden för marknadsföringen jämfört med intäkterna?