Kalligrafiska stilar (Skripter)

CF Hultenheims indelning: Skripter

Främst bokstavsformer med handskriftskaraktär, t ex Palace Script, Caflish Script, Byron, Champagne m fl. Lämpligt för inbjudningskort. Som generell regel kan sägas att man aldrig sätter hela ord versalt med dessa stilar.

Byron  Caflish Script  Palace Script


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13