Övergångsformer (Realer)

CF Hultenheims indelning: Transantikva

Under nittonhundratalet kom Övergångsformerna som är en blandning av Rennässansantikva och Nyantikva.

Mest känd är Times som gjordes för dagstidningen The Times i England på 1930-talet. Andra kända namn är Century Schoolbook och Baskerville. Även Caslon bör räknas till denna familj.

Times Ten Baskerville
Caslon


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13