Webbcopy

En webbplats är inte en broschyr

Webben ställer andra krav på hur innehållet presenteras än tryckt information. Det är mer ansträngande för ögat att läsa text på en skärm. Därför bör texten vara kort och kärnfull. Korta meningar ökar läsbarheten, precis som korta stycken. Vår copywriter hjälper dig att få fram ditt budskap på ett klart och tydligt sätt.

Vi skriver dina texter

Kontakta oss om du vill ha professionellt skrivna texter, speciellt anpassade för webben.