Egyptienne (Mekaner)

CF Hultenheims indelning: Linearantikva (linear utan konsoll, linear med konsoll)

Egyptiennesnittet hittar man för första gången 1815 i en typkatalog från Vincent Figgins. Namnet tros komma av att Napoleons intåg i Egypten hade ökat intresset för detta land vid den aktuella tidpunkten.

Det som kännetecknar dessa typsnitt är de kraftiga serifferna som ansluter vinkelrätt till grundstrecken. Serifferna är också ofta jämntjocka och avhuggna i änden. På grund av klumpigheten är egyptiennesnitt svåranvända, men i reklamsammanhang och rubriker kan de fungera. Kända typsnitt är Rockwell, Beton, Lubalin Graph, City, Clarendon.

Rockwell

Rockwell

Lubalin Graph

Lubalin Graph

Stäng