Grundläggande typografi

Typografi kan sägas vara en organiserad mängd av element som består av enskilda betydelsebärande enheter; bokstäverna. Bokstäverna är konstruerade av ett antal olika delar, där varje enskild bokstav kan delas upp i kurvor med olika vinkel, cirklar, vertikala linjer och horisontella linjer. Dessa element utgör karakteristika för varje bokstav, vilket gör att den skiljer ut sig från de övriga.

bokstavsdelar.png

Vårt alfabets utseende fick sin form i början av 1500-talet, och är i stort sett detsamma idag. Vissa av dagens populära typsnitt har anor tillbaka till den tiden. Ett exempel är alla de olika Garamond-varianter som finns.

Det har gjorts många försök att klassificera typsnitt för att bringa reda i oredan och göra det lättare att beskriva typografin. Under rubriken ”Typografi” presenteras typsnitt i familjer enligt en relativt allmänt accepterad klassificering.

Stäng