Kalligrafiska stilar (skripter)

CF Hultenheims indelning: Skripter

Främst bokstavsformer med handskriftskaraktär, t ex Palace Script, Caflish Script, Byron, Champagne m fl. Lämpligt för inbjudningskort eller korta texter där man vill få en personlig karaktär. Som generell regel kan sägas att man aldrig sätter hela ord versalt med dessa stilar.

Byron

Byron

Caflish Script

Caflish Script

Palace Script

Palace Script

Stäng