Nyantikva (Didoner)

CF Hultenheims indelning: Vertikalantikva (primvertikal, vertikal utan konsoll, vertikal med konsoll)

När man började trycka med kopparstick och andra djuptrycksmetoder fick man möjlighet att gravera ytterst fina detaljer på tryckplåten. De skarpa övergångarna och den stora skillnaden mellan bokstävernas grund- och hårstreck bildade stil under 1700-talet.

Antikvorna utvecklades till att få en horisontell, uppstramad och symmetrisk stil. Serifferna saknar också ansvällning (konsoll) mot grundstrecken. Den mest kända nyantikvan är Bodoni, men även Didot och Walbaum är vanliga.

Bauer Bodoni

Bauer Bodoni

Walbaum Buch

Walbaum Buch

Stäng