Ornater

Ornamenterade typsnitt, som exempelvis används på sedlar. Vissa typsnittsfamiljer har inkluderar så kallade Initials. Dessa är då avsedda att användas till anfanger.

Honduras

Honduras

Rivoli Initials

Rivoli Initials

Stäng