Tidningsantikva (Centurer)

CF Hultenheims indelning: Linearantikva (primlinear)

Robusta typsnitt, anpassade för dagstidningarnas begränsade tryckkvalitet i rotationspressar.

Har jämn teckning och liten kontrast mellan grund- och hårstreck. Exempel på dessa typsnitt är Digiantikva, Textype, Joanna och Swift.

Joanna

Joanna

Swift

Swift

Stäng