Typsnittskrönika 19

2002

Knäppa fladdermöss

De flesta av oss som använder dator för att skapa text och design har säkert använt dingbats. Men vad tusan betyder det? Varför heter det så?

Jag hade precis hittat typografiordboken hos T26, så upptäckte jag att den inte fungerade (scriptet som styrde allt gav felmeddelanden).

Det närmaste jag kom var en förklaring som MyFonts gav. Att det handlar om ett typsnitt (eller snarare en font) som istället för vanliga bokstäver innehåller symboler, specialtecken eller rena teckningar. De kallas ibland även pi-fonter.

Men ingen verkar kunna ge svaret på varifrån benämningen kommit. Zapf Dingbats och Universal Commercial Pi är de två dingbattar som jag först kom i kontakt med. Men de är långt ifrån de enda.

Robert Altemus, t ex har ägnat större delen av de senaste tio åren, till att skapa en serie om 8.000 olika dingbats-symboler, fördelade på 20 kategorier med 4-5 fonter i varje.

Alla symbolerna är nyritade (alltså inte kalkerade från någon annan källa). Inspirationen har hämtats från medeltida adelsmärken, dekorativa element från portugisiska 1700-talskolonier, babylonska symboler, träsnitt, brasiliansk Art Deco, punkaffischer och amerikanska tyger från femtiotalet.

Altemus Pinwheels

Altemus Pinwheels

The Altemus Collection som verket heter, är uppdelat i kategorierna ramar, ”splashor” (heter det så?), schack-mönster, hörn, kors, träsnitt, kugghjul, pilar, strålar, runda, linjer, sköldar, fyrkanter, stjärnor, solar, spiraler, dingbats, spel, arabesk och sport.

Robert Altemus själv har en lång historia inom framför allt tidningsdesign med tidningar som Ad Age, Amerika, The New York Daily News, Penthouse och Splice, men även inom TV och internet.

P22 är å andra sidan ett design- och typsnittsföretag som har en lite annan infallsvinkel. De har snöat in på kända konstnärer.

Många av deras fonter är antingen en kopia av handstilen hos Cezanne, Miro, Da Vinci, Monet, Michelangelo eller Dali. Eller också Dingbats med detaljer från deras verk, eller liknande deras verk och uttryckssätt.

Det de annars kanske är mest kända för är digitaliseringen av typsnittet som används i Londons tunnelbana, Johnston Underground ritad av Edward Johnston. Det är en ganska kraftfull men ändå elegant linjär.

Andra fontbolag som har mycket dingbats är T26 och FontFont. Gillar man kugghjul ska man titta på Buzzcogg. Öl gillar ju de flesta, och då är det Bartalk som gäller. Och Michelle Dixon i Santa Barbara har gjort Chili Pepper Dingbats.

Lasse Törngren

Stäng