Typsnittskrönika 23

2003

Om typsnittsidentifikation

Det finns otroligt många typsnitt, det behöver man inte vara typografi-nörd för att upptäcka. Det finns också otroligt många typsnitt tillgängliga för köp online via webben. Men hur ska man välja typsnitt? Och hur ska man kunna identifiera ett typsnitt som man har sett användas i en tidning eller kanske på en webbplats?

Att det här är frågor som fler och fler börjat få upp ögonen för är tydligt. Mångfalden gör det svårt att både hitta och välja. De som säljer typsnitt är förstås angelägna att vi ska hitta det vi söker för att få klirr i kassan. Det ska inte finnas nån risk att vi tröttnar på vägen under vårt sökande.

Därför finns det åtminstone nu tre webbsajter som marknadsför och säljer typsnitt där man har ett verktyg för att identifiera typsnitt. ITC och använder båda Search by sight, en teknologi utvecklad av Human Computer Interface som även erbjuder sökfunktionen på den egna sajten Identifont. Det bygger på att man besvarar ett tiotal frågor om det typsnitt man söker. Det förutsätter förstås att man har tillräckligt många bokstäver, vilket kan vara osäkert om man utgår från en enstaka annonsrubrik. Bland annat frågas om hur versala Q och P ser ut, om typsnittet har envånings- eller tvåvånings-a respektive g, om det har seriffer eller inte osv. I databasen har man troligen kodat ett stort antal typsnitt efter dessa kriterier.

Hittar man inte exakt det man söker kanske man ändå hittar något som kan vara likvärdigt. Hoppas typsnitts-försäljaren. ITC är ändå så generösa att man identifierar fonter som endast erbjuds hos konkurrenterna. Men det hänger förstås samman med att det är ett fristående företag som utvecklat tjänsten.

Font Expert 1

Font Expert 1

De typsnittstillverkare som finns i databasen är bland annat Adobe, Agfa-Monotype, Berthold, Bitstream, Elsner+Flake, FontFont, ITC, Letraset, Linotype, P22 och URW. Totalt är över 150 företag representerade.

En annan infallsvinkel är att man helt enkelt scannar in sin annonsrubrik och jämför den med en databas över teckenformer. På det sättet arbetar programmet Font Expert som kom för några år sen. Hur programmet fungerar i detalj har jag ingen aning om, men att det är ett hästjobb att få in alla typsnitts-referenserna i databasen förstår man ju. Databasen består av 30.000 typsnitt.

Sedan krävs det förstås ett program som kan jämföra utseendet på former och/eller ytor. När jag använt programmet har resultatet varit lite skiftande, men i sanningens namn även de scannade underlagen.

Nackdelen med ett program som man har själv är ju att det hela tiden kommer nya typsnitt som inte ligger i databasen. Tillverkaren anger att databasen ska uppdateras kontinuerligt med nya typsnitt, men med dagens takt på typsnitt så räcker det nog inte. Databasen är i och för sig öppen så man kan lägga in typsnitt själv. Om man är väldigt ambitiös.

Ett billigare och kanske lite enklare alternativ är då att använda sig av MyFonts id-funktion, som bygger på liknande teknik. Man kan där ladda upp en bild man scannat och på samma sätt få en jämförelse med databasen. Hur stor den är hos MyFonts framgår inte, men de säljer typsnitt från alla typsnitts-producenter jag känner till.

Lasse Törngren

Stäng