Typsnittskrönika 31

2003

Tio råd för god typografi (från Typart)

Om man inte har så mycket erfarenhet eller utbildning inom området typografi och design, men ändå ibland behöver skapa typografiska alster, var ska man börja? Vad ska man tänka på?

En tanke är att kunna inhämta en del information i Nebulosas lilla krönika. Här är tio goda råd från Lloyd Springer på TypeArt (översatta och i viss mån redigerade av undertecknad):

10. Använd ett typsnitt som passar i sammanhanget.
Att använda en font från FUSE som brödtext i en företagspresentation skulle förmodligen varken bli bra eller uppskattat. Använd heller inte för många olika typsnitt i en och samma trycksak. Inte mer än 4 (kursiven inkluderad).

9. Välj lämpliga typgrader.
Graden får inte vara så liten att den hindrar läsligheten, men inte heller så stor att den kastar sig över läsaren. Använd gärna rejäl överkägel för att ge en luftigare och mer lättläst text.

8. Justera avståndet mellan styckena.
Att använda dubbla radmatningar hör skrivmaskinstiden till. Använd istället möjligheten att styra avståndet före och/eller efter styckena i programmet. Generellt kan avståndet mellan styckena motsvara 60-80% av en extra radmatning.

7. Använd mjuka bindestreck och hårda mellanslag.
För att styra den automatiska avstavningen i programmet kan man lägga in sk mjuka bindestreck. För att förhindra radbrytning mellan siffror i ett telefonnummer lägger man hårda (icke brytande) mellanslag. Var dessa ligger varierar både mellan plattform och program. I Quark XPress på mac är mjukt bindestreck kommando + bindestreck och kommando + mellanslag. I InDesign på pc är mjukt bindestreck skift-ctrl + bindestreck och hårt mellanslag är ctrl-alt-X.

6. Lämna med alla typsnitt till repron eller tryckeriet.
För att säkerställa att den utkörda filmen eller tryckplåten ser likadan ut som dina utskrifter, bifoga alla använda typsnitt. Glöm inte typsnitt som är använda i illustrationer, dessa listas inte med automatik i layoutprogrammet. Däremot finns det tilläggsprogram som hjälper till med det (t ex Preflight Pro).

5. Använd mallsidor och stilmallar.
De flesta program för layout och/eller textbehandling har någon form av typografimallar och mallsidor. Genom att använda dessa underlättar man vid en eventuell förändring av typografi eller form. Det gör det också enkelt att experimentera och testa olika typsnitt eller typgrader.

Sidhuvud, sidfot och pagina läggs lämpligen på mallsidor, så att de automatiskt dyker upp på varje sida. Det är arbetsbesparande och säkerställer att placeringen blir densamma på alla sidorna. Vid ändring på mallsidan, ändras också automatiskt alla sidor som bygger på den.

4. Använd korrekta ciationstecken, inte tumtecken.
Korrekta svenska citationstecken hittar du med kombinationen skift-alternativ-m på mac.Skift-Alt-' på pc (InDesign).

3. Bara ett mellanslag efter punkt.
På en skrivmaskin där varje bokstav tar lika stor plats, behövdes det ett extra mellanslag för att tydliggöra att meningen tog slut. Med dagens typografiska möjligheter ser det bara konstigt ut.

2. Lämna luft.
Skapa lugn och harmoni genom luft på sidan. Är det för trångt eller för påträngande blir det svårt att fokusera på texten.

Ge både bild och texter en chans att andas. Se också till att ha tillräckligt med marginal runt sidan. Annars blir effekten lite som att se en biofilm på första raden.

1. Korrekturläs noga.
Det är lätt att skriva fel. Och svårt att upptäcka sina egna misstag. Det är alltid bäst att låta någon annan (också) korrekturläsa texten. Läs hellre en utskrift än direkt på skärmen. Kontrollera samtidigt att det inte finns horungar i sammanhanget. (Alltså en ensam utgående rad högst upp i en spalt.)

Typeart hittar du på denna adress.

Lasse Törngren

Stäng