Typsnittskrönika 33

2004

Kommer svenska språket att dö ut?

Det är mycket webb nuförtiden. Ibland är det en väldigt konkret och väl definierad uppgift som ska lösas. Men ibland är det utvecklingsprojekt som är svårare att bedöma. Det finns en bra idé (någon tycker i alla fall att den är bra), som behöver vidareutvecklas. Men det gäller att också att uppdragsgivaren är beredd att betala för resultatet. Vid utveckling av en internet- eller intranätlösning är det många faktorer och parametrar som ska vägas in och som ska fungera. Tillsammans.

Hursomhelst, internet har fått mig (och säkert många andra) att ändra sättet på hur jag namnger mina dokument, oavsett sammanhang. Jag har konsekvent börjat använda understreck istället för mellanslag och att utelämna de svenska tecknen. Nästan alltid blir namnen dessutom på engelska.

Jag vet inte vad detta kommer att leda till i förlängningen men man kan ju fantisera lite. Själv har jag märkt att jag inte alltid hittar det svenska uttrycket för en viss företeelse. Men det engelska dyker osökt upp i huvudet. Om det beror på det frekventa användandet av engelskan vet jag förstås inte säkert. Men det är inte alldeles otroligt.

En passande anekdot handlar om indiern som var på besök i Sverige. Han undrade om även svenskan var ett officiellt språk i Sverige eller om det bara var engelskan. Fast han förstod inte hur det hängde ihop eftersom alla gatunamn var på svenska.

Det här var ändå på åttiotalet. Numera när både affischer i tunnelbanan och reklamfilmen på TV3 och TV4 är på engelska kan man förstås undra hur länge det svenska språket kommer att klara sig. Av en slump hittade jag Eva-Lenas loggia, som för övrigt har en intressant artikel om löpsedlar. På hennes sida om svenska språket fick jag dock beskedet att sidorna hade plockats bort. Utan övrig kommentar.

Redan 1998 utarbetade Svenska språknämnden på uppdrag av regeringen ett förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket. Bakgrunden till uppdraget var troligen den nya, språkliga situationen i Sverige. Engelskans position på språkliga högstatusområden som undervisning, akademiska arbeten, företagsliv och nöjesindustri kändes problematisk och t o m hotande. Kanske var man också bekymrad över att grupper som inte har svenska som modersmål istället börjar använda engelska för kommunikation sinsemellan. Engelskans utbredning har ju förstås inte minskat sedan dess, trots handlingsprogram. Vill man skriva som de gjorde förr, åtminstone utseendemässigt kan man i alla fall styra sin webbläsare till Three Island Press som har många fina skrivstilstypsnitt. Bland annat ett paket med sex skrivstilar namngivna efter och inspirerade av historiska personer. Till exempel Texas Hero och Houston Pen, båda smäckra imitationer av skrift med stålpenna. Den senare av de två kanske något mer snirklig.

Andra fina fonter är Marydale och Schooner Script. Men man måste inte skriva som Emelie Austin. Alla typsnitten fungerar faktiskt även på svenska.

Lasse Törngren

Houston Pen

Houston Pen

Stäng