Typsnittskrönika 40

2004

Adrian Frutiger och Univers

Adrian Frutiger föddes 1928 i Unterseen, Schweiz. Han jobbade som tryckarlärling och gick på konstskolan i Zürich innan han 1952 erbjöds jobb på det franska typsnittsföretaget Deberny & Peignot.

Hans uppgift där blev bland annat att anpassa Deberny & Peignots versioner av klassiska typsnitt till fotosättning (Garamond, Baskerville, Bodoni osv). Men han skapade även flera egna typsnitt under den här tiden, t ex Ondine och Méridien.

Men inget typsnitt kan förstås mäta sig med det historiska tillfället när Univers introducerades. Frutiger skapade ett lika självklart som genialt nummersystem för att hålla reda på vikt och bredd på alla 21 varianter av det nya typsnittet.

1957, när Univers visades för världen, hörde ett så omfattande typsnitt inte till vanligheterna, precis. Den grafiska matris ur vilken Frutiger skapade de olika varianterna av smala, kondenserade och expanderade varianterna, var förstås en inspirations-källa när Adobe skapade Multiple-Master-tekniken 30 år senare.

Univers blev en enorm succé och i princip alla världens tillverkare av sättsystem licensierade typsnittet.

Efter att ha lämnat Deberny & Peignot 1960, startade han sin egen ateljé. Där sysslade han bland annat en hel del med skylttypografi och hans insatser kan beskådas på franska gasverket, franska elektricitetsverket och Charles de Gaulle Airport.

 

Univers

Univers

Andra välkända typsnitt från Frutigers typsmedja är Glypha, Serifa, Avenir och förstås, det som bär hans eget namn, Frutiger.

1997 bestämde sig Frutiger tillsammans med Linotype för att det var dags att förnya och komplettera både Univers och Frutiger, vilket resulterade i Univers LT och Frutiger Next.

I förra krönikan jämförde jag Univers med Helvetica. För ett otränat öga kan typsnitten vara förvillande lika, men den gemena x-höjden skiljer, vilket gör Univers lite nättare. Sedan anser jag att det blir bättre ordbilder och flyt i texten med Univers.

Adrian Frutiger lever fortfarande såvitt känt, nu tillbaka i Schweiz. En av hans senaste insatser var redesign av schweiziska postverkets grafiska profil.

Vill man titta mer på Adrian Frutigers typsnitt finns mer information hos Linotype eller MyFonts.

Lasse Törngren

Stäng