Typsnittskrönika 41

2004

Skarpa superpixelfonter synas

Formgivarens vardag blir allt mer och mer påverkad och uppfylld av teknik och tekniska spörsmål.

Det här kan göra en och annan designer frustrerad: ”Det handlar mer om teknik än om estetik. Jag är designer, inte datatekniker!”

Utvecklingen med persondatorer som verktyg i snart sagt alla branscher och jobb gör förstås att dataproblem av olika slag blir en del av vardagens förtret. Samtidigt är det ju viktigt att känna sina verktyg för att kunna uttrycka sig som formgivare på bästa sätt. Att veta vilka möjligheterna är, och vilka begränsingar som finns. Och kanske hitta vägar bortom begränsningarna.

Emellanåt blir man naturligtvis trött på att mycket tid går åt till felsökning, som jag skrivit om i ett par tidigare krönikor. Datorn ska helt enkelt fungera som man vill och när man vill det. Men då kommer såna här gamla moraliska sanningar fram som att ”vårda dina ägodelar så håller de” eller ”allting behöver underhåll och skötsel, även din dator”.

Ett problem som jag upplevt när jag skapar filer i Flash, är att typografin blir väldigt oskarp och ibland på gränsen till oläslig. Ett sätt att lösa det på har varit att inte baka in typsnittet, utan istället låta flashfilen använda typsnittet hos användaren. Det förutsätter förstås att användaren har typsnittet installerat, och vill man vara säker på det, handlar det i princip om Verdana, Georgia, Times, Arial och Helvetica. Vilket inte alltid känns så kul.

Ett företag som tänkt på det här och dessutom presenterat en lösning är Fonts For Flash. De är specialiserade på pixeltypsnitt för användning i flash.

 

Superpixel

Superpixel

Dels finns det en samling med traditionella pixeltypsnitt. Dels en ökande mängd med ”superpixelfonter”, pixeltypsnitt som ger högre upplösning och klarare skärpa. Exakt hur superpixelfonterna är gjorda avslöjar man förstås inte, men denna skärmdump från Suitcase kan ge viss vägledning. Den speciella hanteringen av pixlar ökar detaljrikedomen.

Men det handlar inte enbart om teknik, jag tycker också att man lyckats få till en hel del riktigt snygga typsnitt, trots (eller tack vare?) att de är pixelritade. De som jag själv fastnat för och använder är främst de basala sansserifferna, som fungerar bäst för skärmvisning i små storlekar. Det handlar om Fantastica, Business och Corporate som är superpixel-fonter. Men även Glorius och helt nya Zerofactor, som är traditionella pixelfonter.

Prismässigt ligger man väl hyggligt till, de nya superpixelfonterna kostar knapp 20 dollar, de vanliga pixelfonterna 15 och vissa äldre fonter mellan 5-10 dollar. Det finns också 3 paket för 35 dollar styck.

Fonterna är i första hand gjorda för Flash, det är med Flash som man kan få den extra fina upplösningen. Men de fungerar även i andra program. Jag har använt typsnitten i t ex Photoshop. Utan kantutjämning förstås.

I Fireworks fick jag problem med att å-ringen klipptes i överkant, annars fungerar typsnitten bra där. I Illustrator blir giffarna tyvärr oanvändbara när man tar bort kantutjämningen. För att få vettiga giffar gjorde jag istället vissa i Illustrator 8 med tillägget gif89.

Lasse Törngren

Stäng