Typsnittskrönika 46

2005

Utsökt utförande

Emellanåt känner jag ett starkt behov av att hitta ett typsnitt som känns helt nytt. Med en stark egen identitet trots att det har sina rötter i något klassiskt. Det borde vara enkelt med den enorma mängd typsnitt som produceras och marknadsförs idag. Det finns ett otal mindre typsnitts-producenter och de stora företagen lanserar nyheter i en rask takt.

Men ändå. Det är inte så lätt att hitta det där unika. Det eleganta. Med professionell precision och typografisk kvalitet. Så lanserade Veer sin kollektion ”Umbrella”. En samling typsnitt från små, oberoende typsnittsföretag och enskilda formgivare. Typsnitt från relativt okända skapare. Eller gjorda av designers mer kända för andra insatser än just inom typografins domän.

Och Umbrella träffade som en paraply-spets mitt i magen. Här är det nya jag letat efter!

En stor andel av Umbrella-fonterna består, åtminstone inledningsvis, av skripter. Det finns tydligen ett större behov av kalligrafiska stilar än vad jag har förstått. Och här finns det en mängd att välja på, med stor spännvidd i uttrycket.

Även trettiotalets USA krävde kalligrafi. Omkring 200 profesionella textare fanns då i New York. Deras antal minskade efterhand som ny teknik utvecklades. När rubrikfotosättning lanserades var det förstås ett hårt slag. Charles Bluemlein var en man som såg möjligheterna med tekniken och skapade ett stort antal skripter, i vissa fall enbart med utgångspunkt från en namnteckning. När typsnittet sedan var färdigt var det inte alltid som det fanns kvar någon likhet med originalet. Därför försågs fonterna ofta med fiktiva namn.

Argentinaren Alejandro Paul har nu digitaliserat och bearbetat 16 av dessa fonter, vilka presenteras i ”The Charles Bluemlein Collection”. Se här på exempelvis Ms Le Gatees, Mr Dafoe och Mr Sheppards.

Alejandro Paul är lärare i grafisk form och typografi på universitetet i Buenos Aires. Han har förutom de tidigare nämnda även bidragit med balnd annat Politica samt Argenta och Malbeck. De två sistnämnda i samarbete med Angel Koziupa.

Underware är en relativt ny designstudio med medarbetarna utspridda i Amsterdam, Haag och Helsingfors. De ger ut publikationer inom typografi, skapar webbplatser och logotyper. Samt gör typsnitt. Mer om dem i en kommande krönika. Till Umbrella-kollektionen bidrar de med den fräscha sans-seriffen Auto och textsnittet Dolly.

 

Mr Dafoe

Mr Dafoe

Brea är en spännande hybrid mellan gotisk stil och pixelfont (eller korsstygn om man så vill, damer som broderar korsstygn skulle vara perfekta som designers av pixelfonter). Corey Holms står för den här blandningen. Han är annars mera känd för logotypen till Sopranos.

En elegant modernisering av Bodoni i form av typsnittet Donatora, svarar Neil Summerour för. Han fördelar sin tid mellan typsnittsform på Positype, reklambyrån Genetic:ICG, båda i Athén, samt föreläsningar på Universitetet i Georgia.

En ganska fräck kondenserad variant hittar man i Pill Gothic Condensed av Christian Robertson. Nyligen lanserades också den slarvigt eleganta skripten Dear Sarah. Christian har sin egna lilla typstudio i form av Betatype.

Veer erbjuder mer än enbart Umbrella. Dels hittar du flera andra intressanta typsnittsproducenter här, bland annat svenska Fountain (som jag skrivit om i en tidigare krönika). Dessutom en bank med fotografiska bilder, både rolyalty-fria och ”vanliga”, illustrationer och rörliga bilder i form av videosnuttar och flash-animationer. De som driver Veer har en gedigen bakgrund från Getty Images, Eyewire och Image Club. Veer står för övrigt för Visual Elements for Creatives.

Lasse Törngren

Stäng