Förlag fick ny webbshop

Santérus Förlag behövde modernisera och effektivisera sin webbplats och även skapa en online-butik för direktköp av böcker. Förlaget startades 1999 och ger ut böcker av fackkaraktär som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren men också fortbilda den som är specialist och verkar i universitetsmiljö eller i privat- eller offentlig yrkesverksamhet. Utgivningen omfattar också kurslitteratur för universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskap och humaniora. Ambitionen är att böckerna ska öka både bildning och läslust och vara förpackade på ett tilltalande sätt.

Nebulosa byggde en helt ny webbplats med online-butik och modernare design samt har lagt till funktioner i flera omgångar. I det nya systemet är det betydligt enklare att underhålla hemsidan och att puffa för nya titlar på startsidan.

LT

 
Webbplats Santérus Förlag.

Webbplats för Santérus Förlag.

 
Stäng