Goda råd inför viktigt val

När man står inför viktiga val i livet är det lätt att bli rådvill. Vissa val kan ju faktiskt få stor betydelse för resten av livet. När det gäller utbildningsväg och vad man tänker sig att arbeta med är ett sådant viktigt val. Det här är man förstås väl medvetna om hos Saco, den fackliga centralorganisationen för akademiker. Varje år ordnar man därför studentmässor där blivande studenter får träffa studenter från olika utbildningar, representanter från universitet och yrkeshögskolor, presumtiva arbetsgivare och företrädare för olika fackförbund. På grund av pandemin har det nu blivit digitala mässor.

Nebulosa har formgivit Sacos bok ”Smart studieval” som ger samlad information om olika utbildningar och yrken, där den blivande studenten får möjlighet att göra informerade val inför sin framtida studietid. Boken innehåller dessutom en guide till vägvalsprocessen ”inåt-utåt-framåt” som en hjälp till självinsikt och hur man kan skapa sin egen urvalsprocess.

En välutbildad befolkning är grundläggande för en positiv samhällsutveckling. Därför har det känts extra viktigt och roligt att få hjälpa till med produktionen av ”Smart studieval”.

Så här säger uppdragsgivaren, Sandra Wahlgren, Saco:
”Lasse på Nebulosa är kreativ, noggrann och professionell. Det har varit ett nöje att jobba med honom.”

LT

Ett smart studieval, framsida.

Boken ”Ett smart studieval” från Saco.

 
 

Ett smart studieval, sidan 14 och 45.

Ett smart studieval, sidor ur boken.

 

Ett smart studieval, sidan 62 och 63.

Ett smart studieval, fler sidor ur boken.

 
Stäng