Ljus i mörkret för de hemlösa

Arbetet för Hemlösas Hus i Helsingborg är ett av de mest angelägna pro bono-uppdragen vi arbetat med. När kommunikationen resulterar i viktiga bidrag till utsatta människor känns arbetet extra meningsfullt.

Hemlösas Hus drivs av föreningen Frihamnen tillsammans med Stiftelsen Stödfonden. Huset för de hemlösa drivs med visst kommunalt stöd, men framför allt genom oförtröttligt volontärarbete tillsammans med generösa gåvor från privatpersoner och företag. Här blir kommunikationsarbetet viktigt, om inte annat så genom att påminna om de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle – de som inte har något eget hem.

På Hemlösas Hus kan idag en hemlös medmänniska få tillfälligt tak över huvudet med möjlighet till en varm dusch, tvätta sina kläder och sätta på sig rent ombyte. Det erbjuds också lagad varm mat, social samvaro och hjälp att ta sig ur en situation som ofta känns hopplös. Men det kanske allra viktigaste är möjligheten att kunna få tillbaka en del av sin värdighet och ett hopp om en ljusare framtid.

En eldsjäl och drivkraft i det mångåriga arbetet för de hemlösa i Helsingborg är Björn O. Anderberg, som ägnat mycket tid och arbete åt att äska pengar, organisera verksamheten, samt hantera avtal och annan pappersexercis. Framför allt är han ansiktet utåt och en talesperson för åtgärder mot hemlösheten, inte minst genom debattartiklar och tv-inslag.

Nebulosas insatser har under mer än 15 år handlat om kommunikation i medier av olika slag. Det började med logotypen för Frihamnen. Ett dekonstruerat fyrtorn, där ljuset söker sin riktning. Sedan dess har vi tagit fram separata hemsidor för Stiftelsen Stödfonden och Hemlösas Hus, skapat logotyper och profilprogram samt ett antal ”tiggarbrev”. Dessutom har vi gjort en mängd annonser till Helsingborgs Dagblad, som varit generösa nog att publicera alla våra annonser helt utan kostnad under alla år.

LT

 
Logotyp för Stiftelsen Stödfonden

Logotypen för Stiftelsen Stödfonden.

 
Webbplats för Hemlösas Hus

Webbplatsen för Hemlösas Hus.

 
Logotyp för Frihamnen

Logotypen för Frihamnen.

 
Webbplats för Stiftelsen Stödfonden

Webbplatsen för Stiftelsen Stödfonden.

Stäng