Webbplats för Sveriges språkflora

Bokförlaget Morfem har givit ut boken ”Sveriges språkflora”, och där presenteras fakta om cirka 50 av de språk som talas i Sverige, tillsammans med information om översättning, tolkning, flerspråkighet och språkpolitik. Det handlar förstås om invandringsspråken, men också om de främmande språk vi lär oss i skolan och om de nationella minoritetsspråken.

Nebulosa fick i uppdrag att skapa en webbplats som ska fungera som ett komplement till boken ”Sveriges språkflora”. Här kan man se textprov för merparten av de språk som presenteras i boken och höra en uppläsning av texten. Under rubriken till varje språk finns en översättning av språknamnet, en kort lista över länder där språket talas och två textprov: ett på det aktuella språket och ett i svensk version.

LT

 
Webbplats Sveriges språkflora.

Webbplats Sveriges språkflora.

 
Stäng