Typsnittskrönika 4

2001

Kvitton som inspiration för typsnitt

Som typografi-intresserad brukar jag ofta hitta intressanta och ibland märkliga alster när jag går igenom gamla papper för att slänga. Räkningar som inte längre behöver sparas, eller krognotor från en svunnen tid. Det intressanta med dessa dokument är ofta varken beloppen eller det som inhandlats. Men typografin brukar locka till ett närmare studium.

Denna ”bortglömda” typografi har även andra upptäckt. Ett av de många mindre typsnittsföretagen som hämtar inspiration från typografins utmarker heter Lineto (namnet kommer från ett postscript-kommando). Lineto startade 1994 och producerade då typsnitt som såldes via Fontshop. Fr o m 1999 säljer man sina alster under eget namn på sin webbsajt. Inspirationskällorna för typsnitten är nummerskyltar på bilar, skyltar i offentlig miljö, shoppingcenter, flygplatser, dataspel och kvitton.

Typsnittet Storno bygger t ex på kvitto-utskrifter från en gammal modell av Sharps kassaapparater. Man har även gjort ett antal typsnitt med skrivmaskinstext som utgångspunkt, liksom några rena punktuppbyggda typsnitt. Alltså ganska många typsnitt för speciella effekter. På senare tid har man dock tagit fram några mer konventionella typsnitt, som t ex Lutz och No 2.

Nästa steg är att presentera typsnitt av även andra formgivare, närmare bestämt sex stycken med olika nationalitet. En är svensk, Jonas Williamson från Stockholm. Målsättningen med webbplatsen, är att denna ska bli ett forum för idéer och tankar kring design och typografi. En del av intäkterna ska satsas på projekt där formgivarna samverkar på olika sätt. Ta en titt på Storno här, eller surfa in på deras webbplats, lineto.com!

Lasse Törngren

Stäng