Typsnittskrönika 5

2001

Vad är Open Type?

Vad är nu Open Type för nåt?
Om man har hållit på ett tag med formgivning och typografi med hjälp av dator, har man kommit i kontakt med ett flertal typsnittsteknologier. Postscript Typ 1 och 3, med eller utan hintar, TrueType, Multiple Master, QuickDraw GX (jodå, gx handlade även om typografin). Nu kommer så Open Type. Och vad är det?

Jo, Open Type är ett nytt, plattformsoberoende typsnittsformat, där Adobe och Microsoft samarbetat (det var Apple och Microsoft som tog fram TrueType). Det bygger på TrueTypes SFNT-format och kan innehålla antingen TrueType-data eller postscript-data. Postscript-varianten har filändelsen otf.

Något som underlättar installation och hantering är att Open Type-fonten består av en enda fil, innehållande konturinformation, bitmap-font och kerninginformation. Dessutom kan samma fil flyttas mellan mac och pc utan problem.

Det nya formatet tillåter fler än 256 tecken, vilket gör att man kan ha flera språkvarianter i samma font. Tidigare har ju de slaviska språken alltid krävt egna fonter. Utöver det kan man inkludera det som brukar ingå i Expert-fonterna, dvs ligaturer, äkta kapitäler (alltså inte bara förminskade versaler), gemena siffror, anfangbokstäver och andra utsmyckningsvarianter. Vissa typsnitt har också flera versioner av samma bokstav. I Adobes fall heter de mer komplexa fonterna ”Pro” på slutet. Titta här t ex på Myriad Pro.

I samband med Multiple Master-fonterna introducerade Adobe ”optisk” skärning. Det innebär att en font har olika skärningar beroende på i vilken grad man ska sätta texten. Det här har man nu vidareutvecklat i OTF. Flera av deras nya fonter innehåller fyra ”optiska” varianter, för respektive bildtext, brödtext, underrubrik och rubrik. Både Photoshop 6 och Indesign stödjer vissa av de nya otf-typsnittens möjligheter.

Lasse Törngren

Stäng